Vis undermeny

Personvernvilkår

Personvernvilkårene beskriver hvordan dine personopplysninger brukes, deles og beskyttes, valgene du har angående dine personopplysninger, og hvordan du kan kontakte oss.
 

HVILKE personopplysninger samler vi inn og NÅR?

Vi ber deg om visse personopplysninger for å forsyne deg med produktene eller tjenestene du ber om. Når du foretar kjøp eller kontakter vår kundeservice. Disse personopplysningene inkluderer din(e):

  • kontaktinformasjon, inkludert navn, e-post, telefonnummer og leverings- og fakturaadresse;
  • personlige detaljer er kjøpshistorikk;

 

HVORFOR og HVORDAN bruker vi (behandler) dine personopplysninger?

Vi bruker dine personopplysninger på følgende måter:
For å fakturere løpende vedlikehold eller formidle lisenser.
For eksempel hvis du foretar et kjøp vil vi bruke kontaktinformasjonen du oppgir for å for å kommunisere med deg om kjøpet, Hvis du kontakter vår kundeservice eller support, vil vi bruke informasjonen om deg, slik som leverings- eller betalingsinformasjon, eller produktet du har kjøpt for å hjelpe deg med å løse et problem eller svare på et spørsmål. 

For å formidle informasjon om våre produkter, tjenester, arrangementer og for andre salgsfremmende formål
Når du samtykker vil vi sende deg markedsføringskommunikasjon og nyheter vedrørende Nogusra sine produkter, tjenester, arrangementer og andre tilbud. Du kan melde deg av på ethvert tidspunkt etter at du har samtykket. Dersom du er en eksisterende kunde av Nogusra (for eksempel dersom du har foretatt en bestilling hos oss), kan vi bruke kontaktinformasjonen du oppga til å sende deg markedsføringskommunikasjon om lignende Nogusra-produkter eller tjenester, når dette er tillatt etter gjeldende lovgivning (med mindre du har fravalgt dette). I andre tilfeller ber vi om ditt samtykke til å sende deg markedsføringsinformasjon. Vi kan bruke informasjonen du gir oss samt informasjon fra andre Nogusra produkter eller tjenester – slik som ditt bruk av Nogusra sine nettsider og Applikasjoner, din deltagelse i Nogusra arrangementer – for å personalisere kommunikasjonen om produkter og tjenester som kan være av interesse for deg.

For å drive, forbedre og opprettholde vår virksomhet, produkter og tjenester Vi bruker personopplysninger som du gir til oss for å drive vår virksomhet. For eksempel når du foretar et kjøp, bruker vi denne informasjonen til regnskapsføring, revisjon og andre interne funksjoner. Vi kan bruke personopplysninger om hvordan du bruker våre produkter og tjenester til å forbedre din brukeropplevelse og til å hjelpe oss med å diagnostisere tekniske og servicerelaterte problemer og administrere våre Nettsider og Applikasjoner. 

For å beskytte våre eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet 

Vi kan også bruke dine personopplysninger om hvordan du bruker våre Nettsider og Applikasjoner for å forhindre eller oppdage svindel, misbruk, ulovlig bruk. brudd på våre Bruksvilkår og for å etterkomme rettskjennelser, statlige forespørsler eller gjeldende rett. 

Rettslig grunnlag
Vi behandler dine personopplysninger basert på nærmere bestemte rettslige grunnlag, avhengig av hvordan du bruker våre nettsider og applikasjoner.

  • Når du kjøper Nogusra produkter fra våre nettsider og applikasjoner, trenger vi dine personopplysninger for å oppfylle avtalen med deg. Vi trenger for eksempel din betalings- og kontaktinformasjon for å kunne levere din bestilling.
  • Når du bruker våre applikasjoner er vi avhengig av din tillatelse for behandling og for nærmere avgrensede formål for å kunne oppfylle avtalen med deg (for eksempel kjøp som skjer i applikasjoner).
  • Vi er også avhengige av andre rettslige grunnlag, som våre legitime interesser som bedrift, for å kunne oppfylle rettslige forpliktelser og for å kunne beskytte våre viktigste interesser.

 

DELING av dine personopplysninger

Nogusra deler dine personopplysninger med:

  • Ingen

 

BESKYTTELSE og HÅNDTERING av dine personopplysninger

Oppbevaring av dine personopplysninger 
Dine personopplysninger vil oppbevares så lenge som det er nødvendig for å oppnå formålene som er gjengitt i disse personvernvilkårene (med mindre en lengre oppbevaring er påkrevd etter gjeldende lovgivning). Generelt sett betyr dette at vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge som du beholder din Nogusra-konto. Med hensyn til personopplysninger vedrørende produktkjøp, så oppbevarer vi dette lengre for å overholde rettslige forpliktelser (herunder skatt- og kjøpslovgiving og for garantiformål).

 

DINE RETTIGHETER vedrørende dine personopplysninger 

Du har rett til å anmode om: (i) tilgang til dine personopplysninger; (ii) en elektronisk kopi av dine personopplysninger (portabilitet) (iii) rettelse av dine personopplysninger dersom disse er ufullstendige eller unøyaktige; eller (iv) sletting eller begrensning av dine personopplysninger i særlige tilfeller i henhold til gjeldende lovgivning. Disse rettighetene er ikke absolutte. Der hvor vi har mottatt ditt samtykke for behandling av dine personopplysninger, har du rett til å trekke ditt samtykke tilbake til enhver tid.       

Om du vil be om en kopi av dine personopplysninger eller utøve noen av dine andre rettigheter, vennligst ta kontakt med oss ved bruk av kontaktinformasjonen i «Spørsmål og tilbakemelding»-avsnittet under.

 

ENDRINGER i våre personvernvilkår

Gjeldende lov og vår praksis endres over tid. Dersom vi bestemmer oss for å oppdatere personvernvilkårene, vil vi publisere endringene på Nettsidene og Applikasjonene våre. Hvis vi vesentlig endrer måten vi behandler dine personopplysninger på, vil vi gi deg forhåndsvarsel eller, dersom det er lovpålagt, be om ditt samtykke før vi implementerer endringene. Vi anbefaler sterkt at du leser gjennom Vilkårene og at du holder deg informert om våre rutiner. Disse personvernvilkårene ble sist endret i mai 2018.

 

SPØRSMÅL og Tilbakemelding

Vi ønsker spørsmål, kommentarer, og/eller bekymringer om personvernvilkårene og vår personvernpraksis velkommen.
Hvis du ønsker å komme med tilbakemeldinger eller dersom du har spørsmål eller bekymringer, eller dersom du ønsker å utøve dine rettigheter vedrørende dine personopplysninger, ta vennligst kontakt til kundeservice.


Du kan også sende oss en e-post til nogusra@nogusra.no

Dersom du kontakter oss vedrørende en personvernklage vil klagen bli adressert med sikte på å løse problemet på en betimelig og effektiv måte. Du har også rett til å sende klage til relevante myndigheter i landet der du bor.